regio UE GR MDRAP sdp fonduri_ue
Search

Fafaragás

A fa megmunkálása, feldolgozása az egyik legrégibb mesterségeink közé tartozik.

A fafaragás erdély sok régiójában elterjedt hagyományos foglalkozás azonban különösen a székelység érzi lelkéhez közel állónak ezt a mesterséget.
A Kis-Küküllő menti fafaragó mesterek technikái, eszközei és faragványai nagyon sokszínűek. Talán a legnagyobb számban készített eszközök a dísztárgyak, amelyek helyi motívumokkal vannak díszítve. Nagyon gyakran ezek a tárgyak, faragványok egyben a mesterember és közössége identitását is kifejezik.
Az apróbb dísztárgyak mellett megtaláljuk a berendezési tárgyakat, bútorokat, kapukat és a kopjafákat.
Az erdőszentgyörgyön (Sangeorgiu de Padure) Szabó Ferenc és Sófalvi László főleg domborműveket, Kovács István szobrokat, míg Szabó György faragott bútorokat és kopjafákat készít.
A kendi (Chendu) Magyarósi Kámán domborműveket, a makfalvi (Ghindari) jakab Vencel csillárokat, berendezési tárgyakat, a gyulakuti (Fantanele) Birton László öröknaptárt és berendezési tárgyakat készítenek fából.

Orbán Tibor
Orbán Tibor sóváradi (Sarateni) bútorkészítő műhelyében a bútorokon kívül különböző külső és belső berendezési tárgyak készülnek: lámpák, lapítók, faragott dísztárgyak. Mondhatni, hogy mindennel foglalkozik, ami fából elkészíthető. Legsikeresebb munkájának egy faragott bejárati ajtót, valamint egy faragott ajtajú konyhaszekrényt tart, de rendelésre készít ajtót, ablakot, oszlopokat is. Elsőként készített tárgyai saját szükségletére születtek, de a famegmunkálás megszeretése újabb és újabb termékek előállítására ösztönözte. Ma már több, mint 20 éve ezzel foglalkozik, s a faluban több portán megtekinthetőek alkotásai. Tibor szívesen enged betekintést a műhelymunkába, ahol ki is lehet próbálni egyes műveleteket. Egész évben fogad vendégeket, telefonos előegyeztetés alapján.
Elérhetősége: 0757 476972

Király Csaba
Király Csaba nép fafaragó otthona, műhelye, bemutató szobái a sóváradi (Sarateni) Állomás utcában találhatóak. Az utca derekában díszes faragott kapu jelzi, oda kell betérni ahhoz, hogy faragászati csodákkal találjuk szembe magunkat. Műhelyében megismerhetjük a faragott bútorok, különböző berendezési tárgyak készítésének munkafolyamatait, a kész termékeket megtekinthetjük két berendezett szobájában, ahol leülhetünk a díszes székekre megpihenni, ízes székely anekdotákat hallgatni, kedvünkre választhatunk termékeket vásárlás céljából is. A faragómester művei messzi országokba is eljutottak, kiállításai voltak önállóan, valamint különböző rendezvények keretében is. Az érdeklődőkkel magyarul, románul és előzetes egyeztetés alapján, angolul tudnak kommunikálni a vendéglátók.
Elérhetősége: 0758 557511

Sándor János
A hármasfalusi (Treisate) Sándor János domborműveket, azon belül pedig főleg címereket és a legendákból vagy a természetből inspirált motívumokat farag. Számos hazai és nemzetközi kiállításon vett részt, de a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Házában állandó kiállítása is van.
Megfaragta az Erdélyi fejedelmek címereit, melyeket a székelyszentistváni (Stefanesti) református templomnak ajándékozott, a fehéregyházi (Albesti) unitárius templomban pedig 36 vallásos témájú faragott kazettája tekinthető meg. A şzékelyszentistváni kultúrház előtt 13 kopjafája az 1848-as forradalom 13 mártírjának emlékét őrzi.
Otthona is zsúfolva faragványaival.
Elérhetősége: 0745 270705

IMG 1811

SofalviLaszlo

IMG 5927

kolozsvarkiallitas 120