regio UE GR MDRAP sdp fonduri_ue
Search

Etédi Katolikus templom

A reformáció idején az etédiek is, a szomszéd falvak lakóihoz hasonlóan, reformátusok lettek.

Az 1780-as években visszatértek régi vallásukhoz, azonban régi templomukat nem kapják vissza. Először imaházat, majd miután leégett az imaház, 1794-ben kápolnát építenek, majd a szintén csak tűzvész áldozata lett kápolna helyére 1875-ben templomot és papi lakot építenek.
Tornyot azonban csak később, 1889-ben kap a templom, amelybe a hagyomány szerint az egyik harangot még az Árcsoról hozta az egyik minorita szerzetes.
A templom védőszentje Szent Mihály arkangyal.

GPS: 46.450546, 25.042977

 MG 2401