regio UE GR MDRAP sdp fonduri_ue
Search

Csókfalvi Refermátus templom

A hajdan három falúból álló településen három református templom található.

A három református gyülekezet társegyházként működik: egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel, egy lelkipásztori állást tartván fenn.
A csókfalvi első református templom pontos helyéről és építési idejéről nincsenek adatok. A jelenlegi templomot 1806-ban építették.
A templomban felszerelt orgonát Binder Johannes, segesvári orgonaépítő készítette 1819-ben.
A templom mellett álló harangláb a 19. században készült, az építés pontos idejét nem ismerjük. A rajta lévő harangot a 18. században öntötték.

 MG 1285