regio UE GR MDRAP sdp fonduri_ue
Search

Erdőszentgyörgyi Református templom

A középkori eredetű református templom építésének ideje nem ismeretes.

A feljegyzések szerint 1333-ban már létezett. A templom építésének kezdete az 1200-as évek végére, de legkésőbb az 1300-as évek elejére tehető..
Az egyhajós templom szentélye poligonális lezárású, a keleti és déli oldalán támpillérekkel ellátva.
A hajót a keskenyebb szélességű szentélytől a félkörformájú diadalív választja el. A hajó gerendás mennyezete kazettás kiképzésű, s azt – a feljegyzések alapján - 1732-ben készítették.
A templom főjavítása 1935-ben kezdődött abból az összegből, melyet „őfelsége Victoria- Mary, angol királyné nagyanyja emléke iránti kegyeletből ajándékozott.” A 200 angol font lejértéke 126000 lej volt.
Az 1935 évi helyreállítási munkálatok alkalmával a szentély északi, külső oldalán még látszottak a templomhoz tartozó hajdani sekrestyefalak. Feltételezhető, hogy a romos állapotban lévő sekrestyét a reformátusok bontották le, és a szentély és sekrestye közötti ajtót befalazták.
A szentély falainak vastagságában – a belsőben - három befalazott fülke, tabernákulum (szentségtartó) és egy papszék került elő a helyreállítási munkák idején. A szentély belsejében freskónyomokat találtak. Az alsó réteg eredeti, a templom építési idejével egyidős, míg a második freskóréteg nem vakolatra, hanem csak meszelt felületre készült, primitív módon. A szentély külső falán hasonló módon készített kép maradványa került elő, s az egy szentet ábrázol, valószínű Szent György lovagot bizánci ruházattal.
A szószéket Sipos Dávid kidei kőfaragó készítette 1730-ban reneszánsz virágdíszekkel ékesítve. A szószék koronája 1760-ban készült barokk stílusban. A papi szószéket báró Wesselényi Kata építteti kemény festett faragott kőből. A koronát szintén báró Wesselényi Kata készíttette.
A kazettás mennyezeten középen egy jól sikerült Wesselényi címer található, körülvéve zsoltáridézetekkel. A Wesselényi címer nagyobb formában a szentély fölött is megtalálható.
A templomnak az első orgonája, amely 6 változatú volt 1804-ben készült gróf Rédey Mihály adományából, az egyház megfestettette és megaranyoztatta. Az új orgonát 1927-ben Einschauk Károly brassói orgonagyáros.
Az első világháború idején a templom két harangját a csepelszigeti ágyúöntödéhez vitettek, s itt nyomuk veszett.
A két világháború közt a nagyszebeni Kaunitz öntödéjében készítenek új harangokat. Sajnos e két értékes harang sem maradt meg, a II világháború áldozatául esett mindkettő. 1958-ban újabb harangok kerülnek a toronyba, amelyek közül a nagyot a Nagybányai Butinul, a kis harangot pedig V.V.Răscanu Bucuresti vállalat önti.

GPS: 46.432318, 24.836369

 MG 0710

 

 MG 0640