regio UE GR MDRAP sdp fonduri_ue
Search

Szentsimoni Református templom

A templomok középkori eredetét egyrészt az oklevelek, másrészt és főképpen a stílust

hordozó kövek, különösen a román és a gótikus koriak bizonyítják. Nagyon sok templom középkori eredetéről a templomok védőszentjei is vallanak.
Szent László erre vonatkozó dekrétumában a felsorolt szentek templomai a legrégibbek közé sorolhatók, ilyen Szent Simon is. A védőszent Szent Simon a 12 apostol egyike volt, s ebből is következhetünk a régi falu rangos, tekintélyes voltára.
Nyárádszentsimonnak 1332-ben plébániatemploma van.
A templom a XIX. sz. közepén épült újjá, a középkori gótikus templom maradványinak felhasználásával.
Homlokzata kazettás mennyezet, melyben az ősi Nap szimbólum is megjelenik.
A Református harangláb a XVIII. sz.-ban épült. Úgynevezett rokolyás tetejű harangláb, mert alakja női rokolyára emlékeztet.
Négy faoszlopos építmény, a harangokat tartó 4 oszlopot külön biztosító fagerendás szerkezetbe foglalták. Így két teteje van: az egyik a harangokat védi, a másik a támasztó szerkezetet. Korábban zsindely fedte, a mostani tetőzet sokat rontott hangulatos szépségén. A harangláb szép ácsmunka. Az egyszerűen bárdolt cserefa gerenda patak mederből kiemelt lapos kövekből készített aládúcolás. A 778 évig szolgált harangját 1836-ban öntötték újra.

A nyárádszentsimoni református gyülekezeti házban 2012 óta a falu ma is élő családjainak családfái láthatóak, amelyek a 17. század elejéig nyúlnak vissza. A kiállított családfákon kívül családi albumok őrzik a mai lakosok felmenőinek összegyűjtött fényképeit.
Előzetes egyeztetés alapján látogatható.

GPS:  46.496118, 24.833302

 MG 0203