regio UE GR MDRAP sdp fonduri_ue
Search

Bordosi katolikus templom

A templom építését a 15. századra teszik, amit megerősít a megmaradt torony

gótikus jellegzetessége és az 1470-ből származó keresztelőmedencéje. A templomot 1557-ben felújították. Egyik harangját a 14. századból származónak tartják, melynek felirata „O rex gloriae veni cum pace” volt. Mivel töredezett lett, beolvasztották. Így a település és a templom építése a 14. századra tehető. AZ egyházközség kétszer is vallást változtatott a reformáció idejében. A reformáció alatt a templom az unitáriusoké lett. A 18. században sokan visszatértek a katolikus egyházba a ferencesek és Henter báró buzgólkodása folytán. Valószínű, hogy a jezsuiták is besegítettek a visszatérésben. Ekkor lett a templom védőszentje Loyolai Szent Ignác.

GPS: 46.396134, 24.783704

 MG 0010