regio UE GR MDRAP sdp fonduri_ue
Search

Konfirmáció

A konfirmáció az az egyházi szertartás, fogadalomtétel, amellyel válaszolunk Isten keresztség általi hívására. A konfirmáltak az egyház úrvacsorázó tagjai lesznek.

A fogadalomtételt két éves előkészítés előzi meg, amely alatt a lelkipásztor kellően felkészíti a kiskonfirmálókat (első évesek) és a nagykonfirmálókat (második évesek) a vallástételre.
A felkészítés a kátéórák alatt történik, melyet szombat délután szoktak tartani. A nagykonfirmálóknak külön helyük van a templomban: a lányok padja a tiszteletesasszony padját követő pad, mig a fiúké a gyermekpadok leghátsó padja.
A konfirmálók feladata az istentiszteletek látogatása, valamint az ünnepséget megelőző héten a templom és környezetének rendbetétele. A nagy napon, Virágvasárnap a konfirmálók a lelkészi hivatalban gyülekeznek, a lelkipásztorral vonulnak be a templomba. A lelkipásztor után mennek a lányok, majd a fiúk, nagyság szerint. A gyülekezet felállva fogadja őket. A gyülekezet előtt történik a kikérdezés, fogadalomtétel.
Az első úrvacsora vételekor a konfirmálóval együtt szülei és keresztszülei is vesznek úrvacsorát, előbb a fiúk, majd a lányok, ahogy szokás az úrvacsora vétel. A konfirmációi fogadalomtételt követően számít nagyleánynak a lány, és legénynek a fiú.
Ez ünnepi alkalommal az egyházat és a lelkipásztori családot is meg szokták ajándékozni. Ezt követően a leányok átülnek a leányok padjába, a fiúk pedig a férfiak közé ülhetnek.
A konfirmáció a közelmútban még csak családi ünnep volt, de most már egészen nagy ünnepségeket, ünnepi ebédet tartanak, melyre meghívják a rokonokat, ismerősöket, barátokat. Ebéd előtt a meghívottak átadják az ajándékokat az ünnepeltnek.

Confirmarea