regio UE GR MDRAP sdp fonduri_ue
Search

A bözödújfalusi emlékmű

Az egykori falu Erdőszengyörgytől 5 km-re keletre terült el a Küsmöd patak mentén.

Első írásos említése 1566-ból származik.
1990-ben a Bözödi-tó megépítése következtében Bözödújfalut két templomával együtt elárasztják, de már jóval korábban megkezdődött a kilakoltatás, áttelepítés Bözödújfaluból Erdőszentgyörgyre valamint a környező falvakba.
Bözödújfalu a 17. századtól az erdélyi szombatosok felekezetének egyik fő helye volt. Itt éltek az utolsó erdélyi szombatosok, míg1868-ban zömük zsidó hitre tért.
A falut a Bözödről a Küsmöd-patak völgyébe települt családok alapították, első okiratos említése 1566-ból származik. Már a középkorban volt temploma, melynek híressége a bözödújfalusi Madonna volt. Helyette 1740-ben fatemplomot, majd 1784-ben kőtemplomot emeltek. Ma római katolikus templom, amely azonban az unitárius templommal együtt víz alatt van.
A vízbe került templomok (katolikus és unitárius) az évek során egyre rosszabb állapotba kerültek, míg 2014-ben a falurombolás szimbólumává váló katolikus templom is teljesen összeomlott.
Az 1939-ben elkezdett ortodox templomát sosem fejezték be, 1990-ben az elárasztás előtt lebontották.
A Sükösd Árpád által 1995-ben emelt emlékművön a következő szöveg áll: "A tó fenekén Bözödújfalu nyugszik, 180 házának volt lakói szétszórva a nagyvilágban ma is siratják. A diktatúra gonosz végrehajtói lerombolták, és elárasztották, ezzel egy egyedülálló történelmi-vallási közösséget szüntettek meg, melyben különböző nemzetiségű és felekezetű családok éltek együtt évszázadokon át, egymást tisztelve, és szeretve, példás békességben. Immár a katolikus, unitárius, görög katolikus és a székely szombatosok fohászai örökre elnémultak. Legyen e hely a vallásbéke helye és szimbóluma."
A falu első világháborús emlékművét 1996-ban kiemelték a vízből és a Sükösd-féle emlékmű közelébe helyezték át.
Minden év augusztusának első szombatján a falu egykori lakói falutalálkozót tartanak. A falu különlegességét az adta, hogy katolikus, unitárius, ortodox és székely szombatos felekezet egyaránt megtalálható volt egy helyen.

GPS: 46.424487, 24.918655

Bozodi to 3

DSC 5741