regio UE GR MDRAP sdp fonduri_ue
Search

A kelementelki Simén kúria

A Simén udvarház építésének éve nem ismert. Orbán Balázs barangolásai idején

Kelementelke két nagyobb épületét: a Henter-kúriát és a Simén udvarházat még megcsodálhatta. (A Henter-kúriát 1919-ben bontották le.) A Simén család udvarházában Petőfi és Jókai is vendégeskedett. Petőfi itt ebédelt 1849. július 30-án Székelykeresztúr felé utaztában. A legenda szerint a lánglelkű poéta élete legutolsó napjának egy részét a kúria udvarán álló öreg eperfa alatt töltötte.
A Simén-kúria belsejéről, berendezéséről mi is csak Jókai Mór leírásából tudunk: „A falak tetőtől talpig nagybecsű képekkel, olajfestményekkel, s ritka acélmetszetekkel fedve, a régi rokokó órák mesterséges gépezeteikkel, sajátos cifráikkal a mahagónival és elefántcsonttal kockázott asztalokon, vagy tarka márvány emelvényeiken, az előteremben a kedvenc agarak, mik az erdélyi úri létnek éppoly elmúlhatatlanul kellékei, mint a spanyoloknak a köpönyeg; nagy kalitokban éneklő madarak; tovább igen érdekes ritkasággyűjtemény, ősi ereklyék, antik szobrok, ritka fegyverek, óraművek és numizmatika, minőket ivadékról ivadékra gyűjtött minden erdélyi család. Köztük nagy érdekkel bírnak egy középkori imádságoskönyv, melynek minden szakasza elé egy, a legnagyobb művészek remekeiről másolt acélmetszvény látható… továbbá Barcsay Ákos ezüst mosdótála… Az úri lak hátulsó csarnoka üvegházon végződik, amely tele van meleg éghajlati növényekkel, körül díszlő narancs- és citromfák, mindnek egyik ága még virágzik, a másikat aláhúzza az aranyló almák terhe.”
A Petőfi valamint a Jókai látogatásának emlékét a kuria falára helyezett márványplakett örzi.
A kuria alatt látogatható borpince van. A kuria felújítása és átalakítása után vendéglátó és száláshelyként is fog működni.

GPS: 46.412651, 24.730858

 MG 9054